Werkwijze

 

  • Intake
  • Mogelijk invullen vragenlijsten of uitgebreide diagnostiek
  • Bespreking coachplan of behandelplan
  • Start traject
  • Regelmatige tussentijdse evaluaties

Ik werk volgens de richtlijnen van de beroepscode van de NVO.