Portfolio

januari 2014 – december 2018
Behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen binnen de basis GGZ in samenwerking met Eddee Zorgverlening en Praktijk Marleen. Ervaring met behandeling op gebied van: autisme (kind en volwassenen), depressie, angst, assertiviteit, weerbaarheid, omgaan met boosheid en emoties, verstandelijke beperking, trauma, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

januari 2014 – december 2018
Behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen binnen de basis GGZ binnen het samenwerkingsverband Generations Consultancy . Ervaring met behandeling op gebied van: autisme (kind en volwassenen), depressie, angst, assertiviteit, weerbaarheid, omgaan met boosheid en emoties, verstandelijke beperking, trauma, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

januari 2016 – heden
Diverse interim opdrachten. Onder anderen: bij Ipse de Bruggen in functie van behandelcoordinator bij een orthopedagogisch behandelcentrum voor jeugdigen met LVG. En bij Profila Zorg in functie van gedragskundige van woonvoorzieningen voor volwassenen met LVB. De voorlaatste opdracht duurde een jaar. Tijdens deze opdracht ben ik intensief (inhoudelijk) betrokken geweest bij het opzetten van een nieuwe 24-uurs woon/behandelvorm voor verslaafde cliënten binnen de (SGL)VG-doelgroep. Momenteel geef ik mede vorm aan een nieuwe ambulante zorgtak van Profila, gericht op kinderen en jeugdigen met VG en een complexe zorgvraag.

januari 2014 – december 2016
Opdracht bij Miro Thuis in functie van orthopedagoog en beleidsadviseur. Miro Thuis is een jonge, innovatieve en sterk groeiende organisatie die mensen met een verstandelijke beperking en (complexe) psychiatrische problematiek een zo zelfstandig mogelijk leven wil laten leiden.

mei 2013 – augustus 2014
Gedragsdeskundige bij Humanitas-DMH, een landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.

januari 2007 – mei 2013
Coördinator gedragskundigenteam & orthopedagoog bij Stichting Profila Zorg, een landelijke evangelische zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.

2011-heden
Groundwork coach. Coaching op basis van een geïntegreerde psychodynamische en Bijbelse benadering. Ervaring met individuele en groepsgewijze coaching van deelnemers op de Groundwork Basic driedaagse trainingen.

2010- heden
Adviseur Stichting Rachamiem. Ervaring met multidisicplinair overleg en advies mbt eerstelijnszorg aan volwassenen met complexe psychiatrische klachten.

tot 2007
Verschillende bestuurs- en staffuncties. O.a. bij de Rhamma-Ah Stichting en bij ZiN Kraamzorg.

cropped-Grip-logo-jpg.jpg